ENSUTOUCH

by Sirim berhad

OUR PRODUCT

Produk Skincare SIRIM berhad

Sirim Berhad menentukan dan memastikan produk di pasaran menepati piawaian yang ditetapkan dan bermutu tinggi.

Sirim Berhad menjalankan kajian dari semasa ke semasa bagi memastikan tiada penyelewengan dari segi kualiti.

Sirim Berhad turut menjalan peneylidikkan dan menyampaikan maklumat tentang pembangunan dan perubahan teknologi.

OUR PROMOTION